top of page

КАНДИДАТСТВАНЕ

Процедурата по кандидатстване за учебния период 2021/23
Информация и тестовете от изминалите селекции
през 2017, 2018 и 2019 г. може да намерите тук.
 
Формуляр за кандидатстване
за учебния период 2021/23

 

Изисквания към кандидатите:

 

Кандидатите за Колежите на обединения свят е важно да покажат:

 

 • отлична обща култура;

 • интереси към проблемите на съвременна България и света;

 • способност за израстване на личността и за критично мислене;

 • способност за работа в екип;

 • способност за споделяне на собствен опит в неочаквани ситуации и пред хора от различни среди;

 • мотивираност и съпричастност към ценностите на Колежите на обединения свят;

 

и да отговарят на следните изисквания:

 

 • да са български граждани, чужди граждани или бежанци с постоянно жителство в България;

 • да бъдат на възраст между 16 и 18 години към края на календарната 2021 година;

 • да са ученици в X или XI клас на средните училища в България или български граждани, учещи в чужбина;

 • да имат среден успех поне „много добър“ (5,45) за учебната 2019/2020 година;

 • не дискриминираме между младежи и девойки;

 • конкурсът е достъпен за ученици с трайни физически увреждания;

 • кандидати, които са участвали в 3-ти кръг в селекцията предходната година, нямат право да кандидатстват отново. Кандидати, които са достигали само до 2-ри кръг, биха могли да подадат отново документи.

 

Провеждане на конкурса:

 

Конкурсът се провежда в няколко кръга.
 

На първи кръг кандидатите са длъжни да изтеглят от интернет и да попълнят прикачения въпросник (в електронен вид; не се приема на хартия) до 04 януари (12 ч. вечерта) 2021 г.
За удостоверяване на успех е достатъчно да снимате бележниците си от съответните години/срок и да ги изпратите заедно с формуляра за кандидатстване.

За оценките от първия срок на настоящия ви клас очакваме да ни ги пратите до края на януари 2019 г., когато излязат!

Вторият етап на селекцията ще се проведе в София на 09 януари 2021 г. и ще включва тестове по математика, английски, български/литература, както и есе на английски език.

 

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и формуляра, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе на 23 януари 2021 г. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния комитет. Участниците е добре да са в готовност да си отделят почти целия ден за този етап.


Крайната оценката е комбинация от представянето на трите кръга, като всеки има различна тежест, както следва:

 • Формуляр за кандидатстване: 15%;

 • Тестове: 20%;

 • Есе: 15%;

 • Групова задача: 20%;

 • Интервю: 30%.
   

Документите трябва да се изпратят по електронна пощаuwc.bulgaria@gmail.com

 

Срок за подаване на документите: 04 януари (12 ч. вечерта) 2021 г.

ВАЖНО! Предвид въвеждащите се рестрикции против разпространение на COVID-19 етап 3 (интервю) все още е в процес на изготвяне на формата - ще бъде ананонсиран скоро. 


Финансови условия за учебния период 2021-2023

 

(Бележка: Таксите и стипендиите са годишни. Образованието трае 2 учебни години.)

 

 

Предложените места и стипендии ще бъдат представени детайлно скоро. Очакват се свободни позиции за колежите в Германия, Англия, Италия и др. 

       

                  

copertina ann_DSC8975-3.jpg
UWC-pweb.png

 В съгласие с установените международни практики и изискванията на международния офис на UWC, Изпитващата комисия не е задължена и си запазва правото да не дава отговори и обяснения по оценките на кандидатите в тестовете и интервютата след тяхното провеждане.

rounds

Имейл: uwc.bulgaria@gmail.com

 

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

ул. „Васил Априлов“ 3

София 1504

Факс: (02) 9446027

 

Може да се свържете с Националния комитет и оттук:

Съобщението беше изпратено успешно

bottom of page