КАНДИДАТСТВАНЕ

Процедурата по кандидатстване за учебния период 2020/22
Информация и тестовете от изминалите селекции
през 2017, 2018 и 2019 г. може да намерите тук.
 
Формуляр за кандидатстване
за учебния период 2020/22

 

Изисквания към кандидатите:

 

Кандидатите за Колежите на обединения свят е важно да покажат:

 

 • отлична обща култура;

 • интереси към проблемите на съвременна България и света;

 • способност за израстване на личността и за критично мислене;

 • способност за работа в екип;

 • способност за споделяне на собствен опит в неочаквани ситуации и пред хора от различни среди;

 • мотивираност и съпричастност към ценностите на Колежите на обединения свят;

 

и да отговарят на следните изисквания:

 

 • да са български граждани, чужди граждани или бежанци с постоянно жителство в България;

 • да бъдат на възраст между 16 и 18 години към края на календарната 2020 година;

 • да са ученици в X или XI клас на средните училища в България или български граждани, учещи в чужбина;

 • да имат среден успех поне „много добър“ (5,45) за учебната 2018/9 година;

 • не дискриминираме между младежи и девойки;

 • конкурсът е достъпен за ученици с трайни физически увреждания;

 • кандидати, които са участвали в 3-ти кръг в селекцията предходната година, нямат право да кандидатстват отново. Кандидати, които са достигали само до 2-ри кръг, биха могли да подадат отново документи.

 

Провеждане на конкурса:

 

Конкурсът се провежда в няколко кръга.
 

На първи кръг кандидатите са длъжни да изтеглят от интернет и да попълнят прикачения въпросник (в електронен вид; не се приема на хартия) до 5 януари (12 ч. вечерта) 2020 г.
За удостоверяване на успех е достатъчно да снимате бележниците си от съответните години/срок и да ги изпратите заедно с формуляра за кандидатстване.

За оценките от първия срок на настоящия ви клас очакваме да ни ги пратите до края на януари 2019 г., когато излязат!

Вторият етап на селекцията ще се проведе в София на 25 януари 2020 г. и ще включва тестове по математика, английски, български/литература, както и есе на английски език.

 

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и формуляра, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе на 8 февруари 2020 г. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния комитет. Участниците е добре да са в готовност да си отделят почти целия ден за този етап.


Крайната оценката е комбинация от представянето на трите кръга, като всеки има различна тежест, както следва:

 • Формуляр за кандидатстване: 15%;

 • Тестове: 20%;

 • Есе: 15%;

 • Групова задача: 20%;

 • Интервю: 30%.
   

Документите трябва да се изпратят по електронна пощаuwc.bulgaria@gmail.com

 

Срок за подаване на документите: 5 януари (12 ч. вечерта) 2020 г.


Финансови условия за учебния период 2020-2022

 

(Бележка: Таксите и стипендиите са годишни. Образованието трае 2 учебни години.)

 

 

! Пълна стипендия в UWC Waterford Kamhlaba, Свазиленд. Специална възможност за всички ученици, които искат да преоткрият континента и забележителните традиции и обичаи. Колежът е основан през 1963г. като отговор на отделните и неравностойни образователни системи по време на апартейда вв Южна Африка. Кандидатствате до 5-ти януари 2020г.! 


Една пълна стипендия и няколко частични въз основа на финансовото положение, като ученикът покрива до 10 000 евро, в колежите:
- UWC Adriatic, Италия;​​

- UWC Mostar, Босна и Херцеговина;

- Red Cross Nordic UWC, Норвегия

 

Частични стипендии, като ученикът покрива между 10 000 и 15 000 евро, в колежите:
- UWC Changshu, Китай;

- UWC Dilijan, Армения

Ученикът покрива такса над 15 000 евро в колежа:

- UWC Atlantic, Уелс, Обединеното кралство 

       

                  

 В съгласие с установените международни практики и изискванията на международния офис на UWC, Изпитващата комисия не е задължена и си запазва правото да не дава отговори и обяснения по оценките на кандидатите в тестовете и интервютата след тяхното провеждане.

 

Имейл: uwc.bulgaria@gmail.com

 

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

ул. „Васил Априлов“ 3

София 1504

Факс: (02) 9446027

 

Може да се свържете с Националния комитет и оттук: