top of page

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме хората, завършили Колежите на Обединения Свят през годините и имащи някаква асоциация с България. Много пъти през годините сме възнамерявали да се съберем, но най накрая чрез Facebook и с помощта на новото поколение това се случи. Време е да напомним на себе си и света, че веднъж влезнали в семейството на UWC, ние оставаме в него завинаги.

 

Основните ни цели са полуляризиране на идеята за Колежите на Обединения Свят, подкрепа за бъдещите стипендианти от програмата и увеличаване на местата за българи в организацията. Стремим се да пордължаваме да бъдем активен участник в международното движение UWC и да допринесем, доколкото ни е възможно, за неговото развитие и усъвършенстване.

bottom of page