top of page

КАКВО Е "UWC"?

Мрежа от 17 училища по цял свят


Колежите на Обединения Свят са 17 сравнително независими, но взаимосвързани училища, които са разположени в 17 държави на 5 континента. Те са обединени от общи идеали, свързани с борбата за мир, разбирателството между народите и устойчивото развитие. Сигурно най-определящото им качество е разнообразието на учениците в тях, които идват от 70-80 страни и от различни среди на развитие. По този начин, чрез съпреживяването на две от най-формиращите години от живота си, учениците научават един от друг и от учебната програма за уникалността на другите култури и в същото време за приликите, обединяващи всички човешки същества независимо от техния произход.

 

Академичната програма в Колежите на Обединения Свят е силна и основана на дипломата "International Baccalaureate", като всички нейни аспекти и най-вече физическата, естетическата и доброволческа дейности, са застъпени в пълния им смисъл. "Завършил UWC" е една марка, която дава много добро начало в живота на завършилите гимназисти, но е и много повече. Дава един позитивен и уникален светоглед, който трансформира учениците и много от бъдещите им начинания по необратим начин.

bottom of page