top of page

Кратък летен курс на UWC Австрия, 2018
Камелия Иванова разказва:

Темата на курса ни беше “ReDefining Equality”, като основните ни теми бяха три - миграция, опазване на околната среда и LGBTQA+, заедно с множество по-малки, сред които феминизъм и привилегии.

 

УЧАСТНИЦИ

В курса имаше 46 участника от 28 страни, заедно с 14 ръководителя. Удоволствието да се запозная с толкова много амбициозни и вдъхновяващи хора е несравнимо!
 

ПРАВИЛА

Едно от нещата, които ме впечатлиха най-много, бе първата сесия. Целта ѝ беше да обсъдим правилата, към които бихме искали да се придържаме по време на целия курс. Имахме свободата сами да изберем кога да е вечерния час,

Day 09 - IMG_5752.jpg

при какви условия да можем да излизаме извън сградата, до кога можем да вдигаме шум… Беше изключително приятно и ни накара да се замислим не само от своята гледна точка, но и от тази на ръководителите и на останалите участници. Крайният резултат бе договор, под който всички се подписахме - договор, изцяло създаден от всички нас, което, според мен, го прави много по-ценен.

Крайният резултат - 22:00 всички сме в сградата, а в 23:00 вече трябва да пазим тишина - ако не ни се спеше, можеше да се съберем в общата стая в мазето. където не можеше

да притесняваме никого.

 

ВСЕКИДНЕВИЕ

Всичките ни дни бяха запълнени със събития и занимания, като почти не ни оставаше време да скучаем. Закуската беше от 8:45 до 9:30, като след нея веднага имахме събрание и започваха заниманията ни. Те включваха най-различни неща, като често се разделяхме на малки групи, за да обсъдим спокойно даден казус, след което всяка група обясняваше на останалите своята позиция.Симулациите бяха друг интересен начин за разнищване на даден проблем и често водеха до доста разгорещени дискусии. Имахме и занимания, при които можехме да обикаляме града и да го опознаем. Програмата свършваше с вечеря в 19:00, след което имахме Umbrella groups и свободно време до когато искахме/можехме да издържим будни.

 

С КАКВО СЕ ЗАПОЗНАХМЕ И КАКВО ВИДЯХМЕ?

Първият ни ден бе посветен главно на опознаване на града и свикване с обстановката, след което имахме възможността да отидем за 2 дни в близък лагер за оцеляване. Спахме в типита, седяхме край лагерен огън, пяхме песни и се опознахме. Щом се върнахме, започна истинската част от курса. Разгледахме темите за миграцията, опазването на околната среда и LGBTQA+ под много ъгли в течението на множество дискусии, уъркшопове, симулации, филми. Един от най-значимите в съзнанието ми е за околната среда. На всички ни бяха раздадени роли като политици от дадени партии или граждани, като след това трябваше да дискутираме и да вземем решение дали в даден град да бъде построена АЕЦ. Всъщност, задачата ни беше проста - да влезем в ролите, които са ни дадени, и да се постараем да се въплътим в тях колкото се може по-добре. Например, ако си политик, знаеш предварително какво ще бъде твоето решение, но задачата ти е да подтикнеш гражданите да се съгласят с теб. Това беше именно и моята роля като част от партия за опазване на околната среда. Беше наистина изключително какви смехотворни доводи измислихме с Партията срещу дискриминацията, като крайният резултат, струва ми се, беше да убедим гражданите, че да се съгласят е равнозначно на смъртна присъда. Важното бе, че спечелихме…
Към края на курса ни беше изнесена лекция от бежанец от Афганистан, завършил UWC, който ни разказа своята история, а след това посетихме и миграционния център в Имст.. Това определено беше изключително значимо за мен, понеже придаде много повече смисъл на предишните ни дискусии.

КРАЯТ НА КУРСА

На края на курса имахме кратко дипломиране, последвано от последната ни сесия. Тя беше и една от най-трудните и тъжните за мен. Събрахме се отвън и всеки имаше по едно “островче”, отбелязано със свещ, покрай която трябваше да стои, след което, ако искаше, можеше да вземе въженце от прежда и да отиде при човек, с когото иска да се сбогува и да му каже нещо, като другият не може да каже нищо в отговор, след което да му върже въженцето на китката. За тези две седмици всички ние се сближихме изключително много и имаше доста сълзи. След това имахме “ПАРТИ! ПАРТИ!!!” до 30 мин след вечерния час и всички гледахме филм и спахме в главната зала.

КАКВО НАУЧИХ ОТ ТОЗИ КУРС И ХОРАТА НА НЕГО?

На първо място разширих неимоверно много светогледа си, имах възможността да видя заобикалящото ме от друг ъгъл, а и не само. С помощта на опита и преживяванията на останалите успях да забележа и да разбера неща, които досега винаги са били пред мен, но никога реално не бях осъзнавала, факти и обстоятелства, които са ежедневие за едни, но никога не бяха достигали до мен, ако не бях се срещнала с тези хора. Успях не само да се запозная с голяма част от проблемите и въпросите, пред които е изправено обществото, но и да си съставя мнение, обосновано на факти и на чужди гледни точки.

IMG_20180730_230742.jpg
bottom of page