top of page

​ СЪБИТИЯ И НОВИНИ

Ако имате желание да дойдем във вашето училище или организация, за да ви разкажем за Колежите на Обединения Свят, свържете се с нас.
На разположение сме!

Изтеглете плаката за

Селекция 2017

и го споделете!

През октомври 2015 г. група от ученици от колежа в Мастрихт дойдоха в България и за една седмица успяха да посетят над десет училища в София, Костинброд, Самоков, Копривщица, Панагюрище, Стара Загора. В училищата те изнесоха презентации за Колежите на Обединения Свят и разказвахаот първо лице какво е да си ученик там. Разказите им за разнообразните извънкласни дейности, проекти и социални събития бяха не само интересни, но и вдъхновяващи за слушателите.

Кратки летни курсове на UWC

Кратък летен курс на UWC във Финландия, 2016

През август 2016 Тина Спасенкова, ученичка в Първа английска гимназия в град София, представи България на Краткия Курс на Колежите на Обединения Свят в Контиолахти, Финландия.

Кратък летен курс на UWC в Турция, 2015

 

Рукийе-Айше Егели е ученичка в Природоматематическата гимназия в град Шумен. През август 2015 тя прекара 2 седмици на Краткия Курс на Колежите на Обединения Свят в Истанбул, където България за пръв път изпраща ученик.

Събития през зима 2016-2017
Представяне на Колежите на Обединения Свят по  училища - през ноември и декември 2016
bottom of page